Bespelingen ``Dagelijks``

Ieder kwartier klinkt er een korte melodie over de stad in werking gezet door de voorgeprogrammeerde automatische speeltrommel of pneumaat. Gestreefd wordt ieder half jaar weer vier nieuwe melodieën te laten klinken.

Bespelingen ``Wekelijks``

Een “live”-carillonbespeling door stadsbeiaardier Frans Haagen wordt in principe elke donderdag gegeven van 14.30 uur tot 15.30 uur.

Bespelingen ``Incidenteel``

De Stichting Vrienden van het Stadscarillon Almelo organiseert zo nu en dan een carillonconcert al of niet in combinatie met andere groepen of ensembles. De fraaie parochietuin is dan een mooie luisterplek.

Bespelingen ``Jaarlijks``

Ieder jaar in de zomermaanden wordt er een zogenaamde “Open Toren” en een ``Jukebox``georganiseerd. Bij de Open Toren kan het belangstellend publiek de toren beklimmen en krijgt een demonstratie van onze stadsbeiaardier over de werking van het carillon en speeltrommel. Tijdens de Jukebox kan het winkelend publiek een verzoeknummer indienen. Dit wordt dan door de beiaardier direct gespeeld. Data worden tijdig in de plaatselijke pers aangekondigd. Tijdstip is tussen 11.00 tot 15.00 uur.

Historie

In 1902 werd de in neo-gotische stijl gebouwde toren en kerk van de Georgiusparochie aan de Boddenstraat opgeleverd. De architect was W. te Riele, afkomstig uit de school van de bekende architect J.P.H. Cuypers, een vooraanstaand bouwmeester van de neogotiek in Nederland.

Het carillon is van latere datum. Ter gelegenheid van hun 25-jarig huwelijk op 21 september 1925 schonken fabrikant Johannes Lucas ten Bos en zijn vrouw Elisabeth Verheijen een carillon aan de parochie. De 38 klokken werden in 1926 gegoten in de gieterij van Gillet en Johnston te Croydon (UK)

Tijdens de tweede wereldoorlog werden 28 van de 38 klokken door de bezetter geroofd. Na de oorlog duurde het zes jaar alvorens er weer een volledige beiaard, nu met 39 klokken, werd geïnstalleerd. Deze beiaard was afkomstig van klokkengieterij Petit en Fritsen. In 1963 werden er nog eens 8 klokken aan toegevoegd.

Het onderhoud van het carillon werd op den duur een te zware last voor de RK-parochie. Achterstallig onderhoud in de jaren zeventig van de vorige eeuw leidde tot verval.

Op initiatief van Rotary Club Almelo werd de Stichting Vrienden van het Stadscarillon opgericht. Samen met het bedrijfsleven en particulieren werden acties georganiseerd en gelden bijeengebracht (“Twee ton voor het carillon”). Op 4 juni 1982 werd het door de Fa. Eijsbouts uit Asten gerestaureerde carillon weer in gebruik genomen. Toen werd ook het eigendom overgedragen van de parochie naar de gemeente.

Sindsdien ziet de Stichting Vrienden van het Stadscarillon toe op het onderhoud, de bespelingen en het laten versteken van de automatische muziektrommel. Daarbij houdt ze nauw contact met de stadsbeiaardier.

Op 10 november 2000 werd nog een 48e klok toegevoegd, de es-klok. Ook deze klok werd door de Fa. Eijsbouts gegoten en geïnstalleerd.