Welkom

U bezoekt nu de website van de Stichting Vrienden van het Stads Carillon Almelo, het grootste muziekinstrument in onze stad.

De muzikale klanken zijn afkomstig van de 48 bronzen klokken, van groot tot klein. Deze klokken bevinden zich in de toren van de Georgiusbasiliek aan de Boddenstraat, voor veel Almeloërs kortweg "De Sjors". De klokken kunnen zowel automatisch via de speeltrommel als “live” door middel van het stokkenklavier tot klinken worden gebracht. De bespeler van het stokkenklavier is de beiaardier

Carillons behoren tot het typisch Nederlands cultureel/historisch erfgoed. Ze zijn het waard om in stand te worden gehouden. Op veel plaatsen verhoogt een carillon de sfeer in stad of dorp. Het Almelose carillon ( beiaard en klokkenspel zijn synoniemen) is eigendom van de gemeente. De Stichting Vrienden van het Stads Carillon Almelo beijvert zich, samen met de gemeente en Almelo Promotie, voor instandhouding en geregelde bespeling.

Daarvoor zijn wij voor een groot deel financieel mede afhankelijk van de giften van onze donateurs. Er is dringend behoefte aan nieuwe “vrienden van het stadscarillon”. Bent u ook van mening dat het Almelose carillon niet mag zwijgen maar moet blijven klinken, meldt u dan aan als donateur. U kunt vriend of vriendin worden doormiddel van een vrijwillige bijdrage. Aanmelden kan door op onderstaande button te klikken, schriftelijk of telefonisch opgeven bij de secretaris J.G. Buld, Duinbeke 32, 7608 KS te Almelo, tel 06-50905752. Eenmaal per jaar krijgen alle donateurs een nieuwsbrief toegestuurd.

Bespelingen "Dagelijks"

Ieder kwartier klinkt er een korte melodie over de stad in werking gezet door de voorgeprogrammeerde automatische speeltrommel. Twee liedjes van Claudia de Breij. Dit zijn elk uur "Mag ik dan bij jou" en elk half uur van ditzelfde liedje het couplet. Om kwart over "Ik zou wel eens willen weten" van Jules de Korte en om kwart voor "Telkens weer" van Willeke Alberti. Gestreefd wordt ieder half jaar weer vier nieuwe melodieën te laten klinken.

Bespelingen "Wekelijks"

Een “live”-carillonbespeling door stadsbeiaardier Frans Haagen wordt in principe elke donderdag gegeven van 14.30 uur tot 15.30 uur.

Bespelingen "Jaarlijks"

Ieder jaar in de zomermaanden wordt er twee maal een zogenaamde “Open Toren” en een "Jukebox"georganiseerd. Bij de Open Toren kan het belangstellend publiek de toren beklimmen en krijgt een demonstratie van onze stadsbeiaardier over de werking van het carillon en speeltrommel. Tijdens de Jukebox kan het winkelend publiek een verzoeknummer indienen. Dit wordt dan door de beiaardier direct gespeeld. Data worden tijdig in de plaatselijke pers aangekondigd. Tijdstip is op een 2-tal zaterdagen van 11.00 tot 15.00 uur.

Bespelingen "Incidenteel"

De Stichting Vrienden van het Stadscarillon Almelo organiseert zo nu en dan een carillonconcert al of niet in combinatie met andere groepen of ensembles. De fraaie pastorietuin is dan een mooie luisterplek.

Historie

In 1902 werd de in neo-gotische stijl gebouwde toren en kerk van de Georgiusparochie aan de Boddenstraat opgeleverd. De architect was W. te Riele, afkomstig uit de school van de bekende architect J.P.H. Cuypers, een vooraanstaand bouwmeester van de neogotiek in Nederland.

Het carillon is van latere datum. Ter gelegenheid van hun 25-jarig huwelijk op 21 september 1925 schonken fabrikant Johannes Lucas ten Bos en zijn vrouw Elisabeth Verheijen een carillon aan de parochie. De 38 klokken werden in 1926 gegoten in de gieterij van Gillet en Johnston te Croydon (UK)

Tijdens de tweede wereldoorlog werden 28 van de 38 klokken door de bezetter geroofd. Na de oorlog duurde het zes jaar alvorens er weer een volledige beiaard, nu met 39 klokken, werd geïnstalleerd. Deze beiaard was afkomstig van klokkengieterij Petit en Fritsen. In 1963 werden er nog eens 8 klokken aan toegevoegd.

Het onderhoud van het carillon werd op den duur een te zware last voor de RK-parochie. Achterstallig onderhoud in de jaren zeventig van de vorige eeuw leidde tot verval.

Op initiatief van Rotary Club Almelo werd de Stichting Vrienden van het Stadscarillon opgericht. Samen met het bedrijfsleven en particulieren werden acties georganiseerd en gelden bijeengebracht (“Twee ton voor het carillon”). Op 4 juni 1982 werd het door de Fa. Eijsbouts uit Asten gerestaureerde carillon weer in gebruik genomen. Toen werd ook het eigendom overgedragen van de parochie naar de gemeente.

Sindsdien ziet de Stichting Vrienden van het Stadscarillon toe op het onderhoud, de bespelingen en het laten versteken van de automatische muziektrommel. Daarbij houdt ze nauw contact met de stadsbeiaardier.

Op 10 november 2000 werd nog een 48e klok toegevoegd, de es-klok. Ook deze klok werd door de Fa. Eijsbouts gegoten en geïnstalleerd.

Contactgegevens

De Stichting Vrienden van het Stadscarillon Almelo
Hans Buld
Hans Buld
SECRETARIS
Hennie Trienen
Hennie Trienen
PENNINGMEESTER
Frans Haagen
Frans Haagen
BEIAARDIER
Helène Koenen
Helène Koenen
LID
Hetty Leusman-Stevens
Hetty Leusman-Stevens
LID - NOTULIST
Huub Rakhorst
Huub Rakhorst
VOORZITTER

Frans Haagen

De Beiaardier

Ook donateur worden?