anbi_logo-300x239

De Stichting Vrienden van het Stadscarillon Almelo is een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met een fiscale aftrekmogelijkheid van 125%

Naam van de instellingStichting Vrienden van het Stadscarillon Almelo
Website URLwww.stadscarillonalmelo.nl
RSIN (fiscaal nummer)809597007
KvK nummer41027974
Stichtingsakte nummer2717.5661.55.01
ContactgegevensJ.G. Buld,
Duinbeke 32
7608 KS Almelo
06-50 90 57 52
DoelstellingHet beheer en de zorg voor het wekelijks bespelen van het carillon van de Sint Georgiusbasiliek te Almelo. Het verzorgen van concerten en open toren dagen. De Stichting kent geen winstoogmerk.
De bestuurssamenstelling en namenHet bestuur bestaat uit minimaal drie of vijf leden.
Voorzitter - J.Ongering
Secretaris - J.G. Buld
Penningmeester - J. de Wolff
Leden - H.C.C. Koenen, notulist H.R. Leusman-Stevens
Het beloningsbeleidDe bestuurders werken Pro Deo. De beiaardier ontvangt een vergoeding.
Verslag van de uitgeoefende activiteitenHet wekelijks bespelen van het carillon.
Concerten, eventueel met Folkloregroep.
Het houden van open dagen.
Muzikale medewerking verlenen aan de kerstmarkt in het Doelengebied in de nabijheid van de Basiliek.
InkomstenDe stichting verwerft inkomsten uit donaties, subsidies, en uit een bescheiden stichtings-vermogen (zie onderstaand).
Bij een eventuele liquidatie van de Stichting zal het vermogen overgaan naar een of meer andere ANBI Stichtingen in Almelo, zoals vermeld in de statuten van de stichting.
Financiële verantwoording
Zie hieronder
1 - De balans per 31 december 2022
2 - De rekening van baten en lasten over 2022
Klik hier voor de De balans per 31 december 2022
Klik hier voor de De rekening van baten en lasten over 2022